INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS JusuTrikotazas.lt PASLAUGOS TEIKIMO SĄLYGOS IR TAISYKLĖS

2016 m. Sausio mėn. 20 d.

Vilnius

Šis dokumentas yra sutartis tarp internetinėje parduotuvėje JusuTrikotazas.lt (toliau „Paravėjo“) ir Jūsų (toliau „Pirkėjo“) dėl naudojimosi interneto parduotuvė JusuTrikotazas.lt.

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklė (toliau „Taisyklės“), jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis ir pažymėjus varnele prie teiginio „Aš besąlygiškai sutinku su paslaugos sąlygomis ir teikimo taisyklėmis“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos. Prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu JusuTrikotazas.lt internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kurio metu pakeisti, taisyti ar pildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

1.3. Pirkti mūsų internetinėje parduotuvėje turi teisę:

1.3.1. Veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas tesimo tvarka;

1.3.2.Nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis.

1.3.3. Juridiniai asmenys.

1.3.4.Visų ausčiau nurodytų asmenų įgalioti asmenys.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1 Pirkėjas, norėdamas užsisakyti prekių internetinėje parduotuvėje JusuTrikotazas.lt, turi užsiregistruoti vardą ir slaptažodį. Pirkėjas patvirtindamas šias taisykles sutinka, jog jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu bus siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių u-sakymui įvykdyti, bei sutinka, kad jo nurodyti elektroninio pašto adresas ir telefono numeris būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Pirkėjas, nepageidaujantis, kad jo elektrininio pašto adresas ar telefono numeris būtų tvarkomas tiesioginės rinkodaros tikslais, turi raštiškai informuoti JusuTrikotazas,lt administratorių el.paštu info@jusutrikotazas.lt.

2.2 Pirkėjas užsakydamas prekes, turi nurodyti prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Pardavėjas patvirtina, kad šie duomenys bus išimtinai naudojami prekių pardavimo internetinėje parduotuvėje JusuTrikotazas.lt ir tiesioginės rinkodaros (išskyrus atvejus,kaip Pirkėjas taisyklių 2.1 punkte nurodyta tvarka praneša, kad nepageidauja, jog jo asmeniniai duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu) tikslias.

2.3. Bet kokia informacija, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra užregistruojama internetinėje parduotuvėje JusuTrikotazas.lt neatskleidžiama jokioms trečioms šalims (išskyrus LR įstatymų numatyta tvarka, jeigu buvo įvykdyta nusikalstama veikla, susijusi su konkrečiu Pirkėju, ir tie duomenys reikalingi teisėsaugos pareigūnams).

3. Pirkimo – Pardavimo sutarties sudarymas

3.1 Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę (es) ir suformavęs krepšelį, paspaudžia nuorodą „Patvirtini užsakymą“.

3.2 Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma JusuTrikotazas.lt parduotuvės duomenų bazėje.

4 Pirkėjo teisės

4.1 Pirkėjas turi teisę pirkti prekes JusuTrikotazas.lt internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2 Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su JusuTrikotazas.lt internetinėje parduotuvėje, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu arba (ir) atsiųsdamas prekę ir „Prekių keitimo ar pinigų grąžinimo prašymą“ Pardavėjo nurodytu adresu.ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo daikto pristatymo dienos.

4.3 Pirkėjo teisė atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio mėn. 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis “Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartis sudaroma naudojantis ryšio priemonėmis, taisyklėmis“.

4.4 Taisyklių numatyta pirkimo – pardavimo sutarties atsisakymo teise Pirkėjas gali pasinaudoti:

4.4.1 Pirkėjo pageidavimu be jokios svarbios priežasties arba netikus prekės dydžiui, spalvai ir pan., tuo atveju, jeigu prekė nebuvo Pirkėjo sugadinta arba iš esmes nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama (nuplėštos originalios etiketės ir žymėjimai).

4.4.2 Jeigu prekė (ės) buvo brokuota ar sugadinta transportuojant iki Pirkėjo.

5 Pirkėjo įsipareigojimai

5.1 Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių numatyta tvarka.

5.2 Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų prie JusuTrikotazas.lt internetinėje parduotuvėje turimos vartotojo paskyros. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Apie mus“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

5.3 Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo juos nedelsiant atnaujinti.

5.4 Pirkėjas, naudodamasis JusuTrikotazas.lt internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos įstatymų ir bei teisės aktų.

5.5 Pirkėjas yra atsakingas už teisingą duomenų internetinei parduotuvei JusuTrikotazas.lt pateikimą.

6 Pardavėjo teisės

6.1 Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve ir/ arba panaikinti Pirkėjo registraciją. Bet kokia bandymai pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui yra tiriami ir, esant reikalui, perduodami teisėsaugos institucijoms.

6.2 Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

6.3 Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklėse aprašytą apmokėjimo už prekes būdą (apmokėjimas pavedimu), nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

7 Pardavėjo įsipareigojimai

7.1 Pardavėjas įsipareigoja šiuos Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybė naudotis internetine parduotuve JusuTrikotazas.lt teikiamomis paslaugomis.

7.2 Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodyta internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytus atvejus, kai įvykdoma nusikalstoma veikla, susijusi su Pirkėju, ir šie duomenys yra reikalingi teisėsaugos institucijoms.

7.3 Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu. Už duomenų patrikimo teisingumą atsako Pirkėjas.

7.4 Pardavėjas dėl tam tikrų aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui grąžinti sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis mokėjimas.

7.5 Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 4.2 numatyta teise ir esant Taisyklių 4.4.1 punkte numatytai sąlygai, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų, skaičiuojamų nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.

8 Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

8.1 Prekių kainos internetinėje parduotuvėje JusuTrikotazas.lt ir suformuotame užsakyme nurodomos EURAIS.

8.2 Pirkėjas atsiskaito už prekes:

8.2.1 Apmokėdamas bankiniu pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas suformavus pirkinių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą ir prie apmokėjimo būdų pasirinkęs „Bankinis pavedimas“ gauna visus reikiamus duomenis šiam apmokėjimui atlikti.

8.2.2 Apmokėjimas per PAYSERA sistemą. Pasirinkęs šį apmokėjimo būdą, klientas bus nukreiptas į PAYSERA apmokėjimo sistemą. Iš jos į pasirinkto banko internetinę bankininkystę.

9 Prekių pristatymas

9.1 Lietuvoje (išskyrus Kurčių Neriją) prekės gali būti pristatomos siunčiant registruotu paštu, kurjeriui pristatant tiesiogiai į nurodytą adresą arba į Pirkėjo nurodytą LP EXPRESS terminalą. Pardavėjas gali taikyti įvairias prekių pristatymo nuolaidas.

9.2 Siuntimo išlaidas apmoka Pirkėjas su viso užsakymo apmokėjimui. Užsakymui viršijant Pardavėjo nurodytas sumas, pristatymui gali būti taikomos nuolaidos.

9.3 Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą.

9.4 Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats atiimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

9.5 Prekės pristato pardavėjas arba trečia šalis, su kuria Pardavėjas turi sutartį.

9.6 Pardavėjas įsipareigoja apdoroti kiekvieną užsakymą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo užsakymo apmokėjimo it išsiųsti Pirkėjo pasirinktu siuntimo būdu.

9.7 Pirkėjas supranta ir sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausomų aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

9.8 Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo rekomendacinių terminų pažeidimą, taip pat jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

9.9 Tuo atveju, kai Pirkėjas, remdamasis šiomis Taisyklėmis atsisako pirkimo – pardavimo sutarties (jeigu prekė nėra brokuota ar sugadinta transportavimo metu), jam tenka pareiga apmokėti visas tiesiogines prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas. Šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Pirkėjui u- prekę (-es) sumokėtų pinigų. Jeigu įskaitymas nepadengia Pardavėjo reikalavimo, t.y. Pardavėjo patirtos prekių grąžinimo išlaidos viršija grąžinamos (-ų) prekės (-ių) vertę, Pirkėjas įsipareigoja per 14 (keturiolika) dienų sumokėti Pardavėjui likusią sumą.

10 Prekių kokybė ir garantija

10.1 JusuTrikotazas.lt praduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

10.2 Pirkėjas supranta, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės spalva forma ir kiti parametrai gali nevisiškai atitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių, todėl Pardavėjas už tai neatsako.

11 Prekių grąžinimas

11.1 Prekės gali būti grąžinamos jeigu jos: - Nebuvo dėvimos; - Nebuvo sugadintos; - Nuo jų nebuvo nuimtos etiketes ar sugadinta originali pakuotė; - Grąžinama prekė tos pačios komplektacijos, kokia buvo Pirkėjo gauta.

11.2 Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų, jei Pirkėjas nesilaiko šiose taisyklėse numatytos tvarkos.

11.3 Tuo atveju, kai prekė grąžinama prekei neesant brokuotai, be priežasties, Pirkėjui tiesiog atsisakius pirkimo – pardavimo sutarties per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekės pristatymo, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos.

11.4 Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir (ar) brokuota prekė Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis prekėmis arba, Pirkėjo pageidavimu, grąžinti už prekę (-es) sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų.

11.5 Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis Ūkio Ministro 2001 m. birželio mėn. 29 d. įsakymų Nr. 217 patvirtintomis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“ bei ūkio ministro 2001m. rugpjūčio mėn. 17d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimų ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryčio priemones, taisyklėmis“.

12 Atsakomybė

12.1 Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje, esančios JusuTrikotazas.lt internetinėje parduotuvėje pateiktų duomenų teisingumą. Jeigu Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusios padarinius.

12.2 Pirkėjas atsako už savo veiksmus, atliktus naudojant šią internetinę parduotuvę.

12.3 Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei JusuTrikotazas.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjos prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

12.4 Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jo Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo, rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

12.5 Jei pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančia informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių priežiūrą, nekontroliuoja ir toms įmonėms ar asmenims neatstovauja.

13 Baigiamosios nuostatos

13.1 Šiuos taisyklės sudarytos vadovaujanti LR teisės aktais.

13.2 Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

13.3 Jeigu Pirkėjas nesutinka su šiomis taisyklėmis, jie negali naudotis JusuTrikotazas.lt internetinės parduotuvės paslaugomis.

13.4 Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.